امروزه امنیت انرژی و موضوعات پیرامون آن، ارتباط تنگاتنگی با مقوله امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی جوامع مختلف دارد. پرداختن به این حوزه برای کشوری مانند ایران، به دلیل برخورداری از منابع غنی انرژی و نیز قرار گرفتن در منطقه مهم و ژئوپلیتکی خاورمیانه، در کنار مسائل و مشکلات زیست‌محیطی موجود از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. گروه “اقتصاد انرژی و محیط زیست” به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، با هدف شناسایی و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت ملی در حوزه انرژی و با بهره‌گیری از دانش و تخصص پژوهشگران مجرب، اقدام به تهیه و انتشار گزارش‌ها، بولتن‌ها و کتاب‌های تخصصی در این زمینه می‌نماید.

متن نمونه برای درج در این قسمت. متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.

متن نمونه برای درج در این قسمت.

گروه پژوهشی پولی و مالی با توجه به نیاز تحقیقاتی کشور در زمینه‎­های پولی، بانکی و بازار سرمایه با رویکردی کاربردی، در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد. این گروه با بهره‎ گیری از کارشناسان اقتصادی امیدوار است گام‎های مهمی را در کمک به اجرای سیاست‎های رسمی اقتصادی کشور و پیشبرد اهداف کلان مربوطه بردارد. مهمترین اهداف این گروه به شرح زیر می­باشد:

– اجرای پژوهش­های تحقیقاتی در زمینه ‎های پولی، بانکی و بازار سرمایه با تاکید بر جنبه امنیت اقتصادی؛

– ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‎ها و ارگان‌های مختلف؛

– اجرای فعالیت‎های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‎ها، مؤسسات و دانشگاه‎ها در سطح ملی و بین ‎المللی؛

– برپایی کنفرانس‎ها، سمینارها، کارگاه‎های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین ‎المللی.

متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.

متن نمونه برای درج در این قسمت. متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.متن نمونه برای درج در این قسمت.

مدیر گروه: نام و نام خانوادگی

آدرس رایانه: info@tiesr.ir

گروه اقتصاد ایران به عنوان اولین گروه تخصصی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مانند بخش عمومی، بخش مسکن، بخش پولی و مالی، بخش ارزی، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن، بخش مالیاتی، بخش بودجه و سایر گزارشات کارشناسی و تخصصی در سطوح مختلف تهیه می­کند. این گروه پروژه های متعددی در حوزه های یاد شده در حال انجام داشته و به صورت تخصصی موضوعات اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی را دنبال می­کند.