تماس با موسسه

برای ارتباط مکتوب با پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، این فرم را تکمیل نمایید.
در سریع ترین زمان پیام های شما را پاسخ می دهیم.

تهران – خیابان حافظ -جنب پل اول- کوچه هورزاد
پلاک 6


کد پستی: ۱۵۹۸۶۳۳۶۱۱

تلفن: 88908528 – 021

نمابر: 88918611

info@tier.ir