با توجه به اهميت تداوم حيات اقتصادي در تمام مناطق كشور در راستاي حفظ و پايداري امنيت ملي، توجه به بحث توسعه منطقه‌اي براي ايران بسيار اساسي است. اين موضوع در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مورد توجه قرار گرفته است. رسالت پژوهشكده تدبير اقتصاد ايجاب ميكند به بحث توسعه منطقه‌اي در قالب آمايش سرزمين در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه‌اي نمايد. در اين بولتن سياستي، به بحث آمايش سرزمين در راستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخته شده و راهكارهاي سياستي در جهت كاهش توسعه نامتوازن در مناطق مختلف كشور ارايه شده است.

توافق هسته‌ای برجام از جمله توافق‌های مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. قرار بر این بود که این توافق از یک سو منافع ایران و از سوی دیگر منافع کشورهای ۱+۵ را تامین نماید، اما رفتارهای دولت آمریکا در یک‌سال اخیر، منافع برجام بویژه منافع اقتصادی آن را برای ایران تحت تاثیر قرار داده است. اهمیت برجام از نگاه طرفین توافق موجب شده است بحث‌های متعددی در این خصوص مطرح شود. در این مطالعه، عملکرد دو ساله شدن برجام از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و آینده آن، بحث و بررسی شده است.

افزایش فقر و نابرابری از جمله تهدیدهای بالقوه امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. در راستای کنترل این پدیده، راهکارهای متعددی از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان پیشنهاد و اجرا شده است، اما پایداری فقر و نابرابری در اقتصاد ایران همچنان در سطوح مختلف قابل مشاهده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌هایی برای مقابله با این پدیده فراهم می‌کند. در این نوشتار به ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با پدیده فقر پرداخته شده است.

وضعیت مالی دولت ‌به‌عنوان شاخصی مؤثر بر نحوه‌ سیاست‌گذاری، مدیریت اقتصاد و به‌تبع، در تأمین امنیت ملی و اقتصادی کشور اهمیت دارد. بررسی وضعیت مالی دولت از حیث درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌ها طی سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، حاکی از این حقیقت است که دولت همواره با عدم تحقق حدود ۲۰ درصد منابع برآوردشده در بودجه مواجه بوده است. این مسئله به‌طور عمده ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای دولت و توجه نکردن به قابلیت تحصیل منابع در کنار هزینه‌های رو به گسترش دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.

بررسی طرح مارشال نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی ایران و بنیه زیرساختی سوریه کنونی را نمی‌توان با قدرت آمریکا و اروپای پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. بااین¬حال، مطالعه عملکرد آمریکا در کشور جنگ‌زده‌ای همچون افغانستان می‌تواند با مجموعه ای از آموزه‌ها همراه باشد. به‌طور کلی، در شرایط کنونی که قدرت‌های جهان و منطقه‌ در پی تسلط بر منابع اقتصادی سوریه هستند، ایران نباید این بازار را از دست بدهد؛ زیرا بیشترین هزینه را در نبرد با داعش متحمل شده و روا نیست که میوه این مبارزه را تنها رقبایی مانند چین، روسیه و ترکیه بچینند.

به‌رغم جوّ به‌نسبت منفی ناشی از خروج آمریکا از برجام، دولت همچنان می‌تواند روی کمک نهادهای مذکور به‌عنوان تأمین‌کننده بالقوه نیازهای مالی‌اش حساب کند. این موضوع به طور خاص درباره نهادهایی صدق می‌کند که آمریکا در آن‌ها نفوذ کمتری دارد. البته ارتباط با نهادهای مالی و توسعه‌ای جهانی، خالی از چالش نیست و برخی منتقدان به تأثیرپذیری بالای این نهادها از کشورهای بزرگ غربی اشاره می‌کنند.

شکوفایی اقتصادی ونزوئلا در دهه گذشته، بیش از هر چیزی ناشی از عوامل خارجی بود و همان‌طورکه در ونزوئلای امروزی می‌بینیم، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پوپولیست، ناپایدار و حتی مضر از کار درآمده و در ونزوئلا خود را به بحرانی‌ترین شکل ممکن نشان داده است. شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن به سر می‌برند و اختلافات سیاسی و اجتماعی نیز در اوج خود قرار دارند. با تداوم روند کنونی دولت حاکم و برخورد سیاست‌زده با واقعیت‌های اقتصادی، چشم‌اندازها نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهند.

بررسی‌های انجام¬شده درباره شاخص بازل نشان می‌دهد که علت عمده رتبه بد ایران در آن، به‌طور ‌ویژه‌ای به زیرشاخصی که به‌تنهایی ۶۵ درصد از کل نمرات را به خود اختصاص داده و مربوط به رهنمودهای گروه اقدام مالی است، برمی‌گردد. افزایش همکاری با FAFT و ارائه اطلاعات مورد نیاز به این نهاد ناظر و در نتیجه فراهم آوردن امکان ارزیابی درست و مؤثر برای سال بعد، حتی می‌تواند باعث جهش چندرتبه‌ای در جایگاه کشور شود.

مؤسسه مطالعاتی تدبیر اقتصاد، درراستای رسالت علمی و کاربردی خود برای ارتقای امنیت اقتصادی کشور، به بررسی ضرورت مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پرداخته است و سعی بر آن دارد تا با بررسی ابعاد زیان‌بار این دو جرم بر امنیت اقتصادی کشور، تشریح کند که مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پسابرجام، چگونه می‌تواند به‌عنوان راهبرد توسعه روابط بانکی کشور در فضای بین‌الملل شمرده شود. امید است این مطالعه گامی هرچند کوچک، اما مؤثر در ارتقای امنیت اقتصادی و جایگاه کشور در عرصه روابط بین‌الملل باشد.

در این کتاب ضمن تجزيه و تحليل اقتصاد ژاپن، زمينه‌هاي گسترش همكاري اقتصادي دوجانبه ميان ايران و ژاپن مورد بررسي قرار گرفته است تا با آگاهي دقيقتر از توانمندي‌هاي ژاپن و همچنين تهديدها و فرصت‌هاي همكاري دو كشور، روابط اقتصادي دوجانبه ميان ايران و ژاپن مبتني بر نياز طرفين تقويت شود و مسير آينده روابط دو طرف تا حدودي روشن شود.